Aanbieders digitale TV

Digitale tv aanbieders

Digitale TV is een beetje een markt op zichzelf. Dit heeft er (in combinatie met de zeer hoge investeringen die gemaakt moeten worden) voor gezorgd dat er eigenlijk slechts een beperkt aantal aanbieders van digitale TV op de markt terug te vinden zijn. De belangrijkste twee spelers zijn natuurlijk ongetwijfeld Telenet en Belgacom. Zij voorzien u van digitale TV die wordt aangevuld met verschillende extra diensten die van uw huis een ware bioscoop maken. Wanneer u geen klant wenst te worden van één van deze twee reuzen kunt u er natuurlijk ook nog voor kiezen om een beroep te doen op TV Vlaanderen. TV Vlaanderen levert u digitale TV op maat van de Vlaming.

Telenet en Belgacom
Zoals in de inleiding reeds aangehaald zullen vooral Telenet en Belgacom bij u een belletje doen rinkelen. Deze twee bedrijven zijn er van meet af aan bij geweest en hebben er voor gezorgd dat Belgen vandaag de dag kunnen beschikken over digitale TV in haar inmiddels bekende vorm. Kenmerkend voor Telenet en Belgacom is echter dat ze rekening moeten houden met een aantal beperkingen op hun digitale kanalen. Telenet en Belgacom vissen bijvoorbeeld vaak achter dezelfde films of sportwedstrijden, maar er kan er ze natuurlijk slechts één iemand uitzenden. Dit is voor veel mensen zeker iets om rekening mee te houden, zeker gezien het feit dat verder alle digitale factoren eigenlijk nagenoeg dezelfde zijn. Dit geldt zowel voor de beeldkwaliteit als voor de extra functies die digitale TV met zich meebrengt.

TV Vlaanderen
Indien om welke reden dan ook niet voor Belgacom of Telenet wenst te kiezen kunt u voor uw digitale TV ook nog een beroep doen op TV Vlaanderen. TV Vlaanderen is een rasecht Vlaams digitaal platform. Hoe goed TV Vlaanderen ook in de markt ligt, een belangrijk minpunt is en blijft het feit dat u absoluut moet beschikken over een antenne. Indien u vreest dat u geen plaats heeft om deze antenne te plaatsen, dan bent u als het ware haast meteen aangewezen op Telenet en Belgacom. Heeft u wel de plaats om een antenne te plaatsen en gaat u toch voor TV Vlaanderen, dan zijn we er van overtuigd dat u hier heel wat plezier mee zult beleven.